עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: נובוגרד, וולינסק, רוסיה 
19.09.1914
כ"ח אלול התרע"ד
נפטרה: עין-השופט
26.02.1991
י"ב אדר התשנ"א
בן חורין עמית
בן חורין צבי