עמוד ראשי
search
חפש
נולד: עין השופט
18.09.1952
כ"ח אלול התשי"ב
נפטר: עין הששופט
01.09.2000
א' אלול התש"ס
רוזנזפט חנה
רוזנזפט שמואל (שמוליק)