עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: לודז', פולין
05.08.1916
ו' אב התרע"ו
נפטרה: עין-השופט
02.04.1986
כ"ב 'אדר ב התשמ"ו
יבלונקה אלתר