עמוד ראשי
search
חפש
חברים בקבוצת נופלים:
דן אבידן 
19.04.1935  - 01.02.2000
עמית בן חורין
12.04.1947  - 23.10.1973
ארנון גוברמן 
06.11.1937  - 17.05.1957
יצחק (ג'יג'י) גולדשטיין
12.01.1934  - 08.06.1967
זאב (לונגי) גרוסוירט
05.01.1935  - 06.06.1967
נחום דן
06.03.1943  - 10.10.1973
ינאי וייס
25.01.1956  - 30.04.2003
אפרים טיקטין
01.01.1913  - 07.04.1938
יובל טל
24.08.1941  - 24.11.1977
נפתלי טל
19.03.1947  - 26.09.1973
יעל ירון
24.06.1947  - 09.06.1967
אלי כהן
04.06.1986  - 18.05.2007
עמי פישביין
30.08.1969  - 02.07.1990
אליעזר קרונגולד
05.07.1914  - 07.04.1938