עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: וולקוביסק, פולין
15.07.1910
ח' תמוז התר"ע
נפטרה: עין-השופט
29.11.1991
כ"ב כסלו התשנ"ב
טל  זאב
טל יובל
טל נפתלי