עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: מרחביה
25.01.1939
ה' שבט התרצ"ט
נפטרה: עין-השופט
16.04.2001
כ"ג ניסן התשס"א
דקל שרה
דקל אלכסנדר (סנדר)