עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: דובנו, פולין
30.09.1913
כ"ח אלול התרע"ג
נפטרה: עין השופט
26.05.2011
כ"ב אייר התשע"א
מן יעקב (קובה)