עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: לומז'ה, פולין
12.02.1912
כ"ד שבט התרע"ב
נפטרה: עין השופט
25.04.2011
כ"א ניסן התשע"א
רוזנבלום פנחס (פוטי)
רוזנבלום רחל