עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: פוזנן, פולין
10.05.1920
כ"ב אייר התר"פ
נפטרה: עין השופט
23.10.2010
ט"ו חשון התשע"א
ורסס ולה
חולבסקי שלום