עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: ולדימרץ, פולין
16.04.1912
כ"ט ניסן התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
08.08.1998
ט"ז אב התשנ"ח
שטיינמן נחמן