עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: רובנה, פולין
20.08.1912
ז' אלול התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
18.09.2000
י"ח אלול התש"ס
דרלינגטון בתיה
רימון מישה