עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: דובנא, פולין
16.06.1911
כ' סיון התרע"א
נפטרה: עין-השופט
11.03.2008
ד' 'אדר ב התשס"ח
תבור יהושע 
תבור משה
תבור ז'קלין