עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: חולאך, תימן
18.01.1927
ט"ו שבט התרפ"ז
נפטרה: עין-השופט
02.09.1992
ד' אלול התשנ"ב
חסון עמנואל