עמוד ראשי
search
חפש
 נולדה:  מייכוב, פולין
08.09.1911
ט"ו אלול התרע"א
נפטרה:  עין-השופט
09.10.1969
כ"ז תשרי התש"ל
וקסלר מנחם