עמוד ראשי
search
חפש
נולד: בלודז', פולין
05.01.1927
ב' שבט התרפ"ז
נפטר: עין-השופט
13.09.2004
כ"ז אלול התשס"ד
רוזנזפט עוזי