עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: ניו יורק, ארה"ב 
25.12.1912
ט"ו טבת התרע"ג
נפטרה: עין השופט
08.12.2003
י"ג כסלו התשס"ד
ורדי דב