עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: וורוצלב, פולין
04.07.1949
ז' תמוז התש"ט
נפטרה: עין-השופט
12.08.1951
י' אב התשי"א
חולבסקי אידה