עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: ניו יורק, ארה"ב 
25.12.1912
ט"ו טבת התרע"ג
נפטרה: עין השופט
08.12.2003
י"ג כסלו התשס"ד


שמחה ורדי (רייזן)
בת חנה ואליהו רוכברג
עלתה ארצה- 1939
נשואה לדב
אם להלל-1941, רוחמה-1945 וניבה-1951

דברים בהלוויה:
שמחה נולדה בניו-יורק 1912, להוריה - חנה ואליהו רוכברג, שהגיעו לארה"ב מבסרביה ב- 1905, אחרי פרעות. אביה, יהודי טוב, עילוי בתורה, ציוני אמיתי, ידען בספרות, אהב לדבר עברית. למשפחה היו חמישה ילדים ושמחה היתה הבת הצעירה שנקראה על שם סבה שמחה בונים.
האב אליהו התפרנס מעבודות מקובלות של מהגר יהודי, אבל באותו זמן למד רוקחות. כאשר פתח בית מרקחת, היינו הולכים למר רוכוורג לקבל את כל התרופות להם הזדקקנו,...

ורדי דב