עמוד ראשי
search
חפש
נולד:  רובנה, פולין
28.01.1914
א' שבט התרע"ד
נפטר: עין-השופט
25.11.2001
י' כסלו התשס"ב
גולני מיכל
זהר - הכהן אילה
לבנה  אסתר