עמוד ראשי
search
חפש
נולד: צ'נסטחובה, פולין
13.12.1912
ג' טבת התרע"ג
נפטר: עין-השופט
29.11.1985
ט"ז כסלו התשמ"ו
רוזנטל רבקה