עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: סטשוב, פולין
15.12.1913
ט"ז כסלו התרע"ד
נפטרה: עין-השופט
17.11.1997
י"ז חשון התשנ"ח
שזר שרגא
שזר סמדר
שזר לילך