עמוד ראשי
search
חפש
נולדה :רובנו, פולין
13.09.1911
כ' אלול התרע"א
נפטרה: עין-השופט
25.09.1994
כ' תשרי התשנ"ה
בריל עינב
בריל משה (מוישלה)
מור ישעיהו (שעיה)
מור צילה