עמוד ראשי
search
חפש
נולד: עין-השופט
03.09.1944
ט"ו אלול התש"ד
נפטר: עין-השופט
02.12.1944
ט"ז כסלו התש"ה

דוד כהן
בן צילה ושמואל
נפטר בגיל 3 חודשים

גונן תלמה
כהן צילה
כהן שמואל