עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: לומז'ה, פולין
01.01.1912
י"א טבת התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
11.06.1998
י"ז סיון התשנ"ח
ניימן יחזקאל 
רייטר אהוד