עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: בוזק, פולין
24.10.1916
כ"ז תשרי התרע"ז
נפטרה :עין-השופט
29.11.2002
כ"ד כסלו התשס"ג
גולני מיכל
זהר - הכהן אילה
לבנה זלמן