עמוד ראשי
search
חפש
נולד: עין-השופט
17.05.1977
כ"ט אייר התשל"ז
נספה בתאונת חפירה ארכיאולוגית בעין-השופט
07.10.1989
ח' תשרי התש"נ
קורץ שלמה