עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: לומז'ה, פולין
15.09.1912
ד' תשרי התרע"ג
נפטרה: עין-השופט
19.06.2010
ז' תמוז התש"ע
בנבנישתי-וינר חדוה
ויינר שלמה (סיומקה)