עמוד ראשי
search
חפש
נולד: טריסק, פולין
21.09.1912
י' תשרי התרע"ג
נפטר: עין-השופט
05.07.1979
י' תמוז התשל"ט


שייקה ויינר
בן פסיה ודוד
עלה ארצה-1941
נשוי לחנה
אב לחגית-1945 ועמרם-1950


ישעיהו (שייקה) נולד ב- 1912 להוריו דוד ופסיה ויינר בעיירה טריסק שבמחוז ווהלין, פולין. טריסק היתה עיירה קטנה ודלה בחומר, אבל עשירה בתרבות ובחיי רוח.
קן "השומר הצעיר" היווה מקור תקווה לעיירה. 120 חברים מנה הקן ושייקה היה "האבא" של הקן. באמצע שנות השלושים עזב את ביתו הדל בעיירה והגיע לוורשה להרתם לעול הפעילות המרכזית. הוא היה חבר ההנהגה הראשית והתמסר בעיקר לפעילות בעלייה ב' שהיתה עלייה בלתי ליגלית.

בשנת 1939 נסע כציר לקונגרס הציוני דרך גרמניה הנאצית....

ויינר  חנה