עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: אוליקה, פולין
12.07.1912
כ"ז תמוז התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
17.02.2000
י"א אדר התש"ס
דקל  רותי
דקל אלכסנדר (סנדר)