עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: סטולין - פולין
08.11.1915
א' כסלו התרע"ו
נפטרה: עין השופט
21.01.2013
י' שבט התשע"ג
ברזילי משה