עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: סלוצק, רוסיה
12.06.1908
י"ג סיון התרס"ח
נפטרה: עין-השופט
26.04.2005
י"ז ניסן התשס"ה
 נגב דינה
גולן  אברהם (אייבי)