עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: אונייב, פולין
12.12.1911
כ"א כסלו התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
10.10.2001
כ"ג תשרי התשס"ב
וקסלר מנחם