עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: עין-השופט
13.12.1941
כ"ג כסלו התש"ב
נפטרה: בקרית-מוצקין ונקברה בעין-השופט
05.08.1984
ז' אב התשמ"ד
ויינר שלמה (סיומקה)
ויינר רבקה (רבצ'ה)