עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: עין-השופט
12.11.1965
י"ז חשון התשכ"ו
נפטרה: עין-השופט
01.04.1966
י"א ניסן התשכ"ו
דיין  יהודית
דיין יהושע