עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: בולצלווק, פולין
24.03.1919
כ"ב 'אדר ב התרע"ט
נפטרה: עין-השופט
24.12.1976
ג' טבת התשל"ז
לאודון פנחס