עמוד ראשי
search
חפש
נולד: רוז'אן, פולין
14.01.1910
ד' שבט התר"ע
נפטר: עין-השופט
07.03.1992
ב' 'אדר ב התשנ"ב
שפרן מינה