עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: ניו יורק, ארה"ב
15.10.1911
כ"ג תשרי התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
15.10.1990
כ"ו תשרי התשנ"א
קרייפין רן
קרייפין יעקב (ג'ייק)