עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: ניו-יורק, ארה"ב
22.05.1914
כ"ו אייר התרע"ד
נפטרה: עין-השופט
25.02.1982
ב' אדר התשמ"ב
בן-צבי שמואל