עמוד ראשי
search
חפש
נולד: זבוגריץ, אוקראינה
06.04.1910
כ"ו 'אדר ב התר"ע
נפטר: עין-השופט
09.02.1997
ב' אדר התשנ"ז
גונן תלמה
כהן צילה
כהן דוד