עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: ניו-יורק, ארה"ב
03.09.1912
כ"א אלול התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
21.05.2003
י"ט אייר התשס"ג
חגי אבירם
חגי ירמיהו