עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: עין-השופט
05.09.1940
ב' אלול הת"ש
נפטרה: עין-השופט
31.01.2009
ו' שבט התשס"ט
כהן צילה
כהן שמואל
כהן דוד