עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: טלנשט - רומניה
15.09.1915
ז' תשרי התרע"ו
נפטרה: עין השופט
31.10.2015
י"ח חשון התשע"ו