עמוד ראשי
search
חפש
נולדה בעין-השופט
21.01.1935
י"ז שבט התרצ"ה
נפטרה ונקברה בקבוץ ניר-עוז
22.08.1997
י"ט אב התשנ"ז
שביט יהודית
שביט יחזקאל