עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: צ'נסטוחובה - פולין
15.02.1917
כ"ג שבט התרע"ז
נפטרה: עין השופט
04.03.2014
ב' 'אדר ב התשע"ד
בורנשטיין צלה
בורנשטיין שלמה (שלמק)