עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: בראונזויל, ניו יורק, ארה"ב
21.08.1912
ח' אלול התרע"ב
נפטרה: עין-השופט
07.12.1996
כ"ו כסלו התשנ"ז
אבידן  שמעון
אבידן  חיה
אבידן  דן
אבידן חן
כהן סלמה