עמוד ראשי
search
חפש
נולדה: צ'רקסי, אוקראינה
09.09.1909
כ"ג אלול התרס"ט
נפטרה: עין-השופט
23.03.1993
א' ניסן התשנ"ג
גונן תלמה
כהן שמואל
כהן דוד