עמוד ראשי
search
חפש
נולד: פלונסק, פולין
24.11.1915
י"ז כסלו התרע"ו
נפטר: עין-השופט
28.11.1988
י"ט כסלו התשמ"ט
בלומשטיין פסי
דריימן אלון
יציב  שושנה